Mens Sana  In Corpore Sano - A Healthy Mind In A Healthy Body 

  Change Language         

Home
Onze Diensten
Contact & Openingstijden
Hoe kan u ons vinden
Fotogalerij
Laatste nieuws
Wekelijkse lessen
Workshops
Health Checks
Artikels over gezondheid
Vaccinaties
Prive Gezondheid en medisch Verzekeringen
 

Self Empowerment

 

  
Wie wil dit nu niet: je krachtig voelen, vol vertrouwen in eigen kunnen en doelen bereiken die werkelijk belangrijk voor je zijn.
Dat is precies waar Empowerment, het proces van krachtiger worden, om draait. Het is een vrij breed begrip dat wordt gebruikt om maatschappelijke veranderingen te stimuleren, denk aan het emanciperen van de vrouw. Maar Empowerment is ook persoonlijke ontwikkeling en wordt zowel gebruikt in het bedrijfsleven als in de hulpverlening, het wordt dan vaak Self Empowerment genoemd. Een mooie definitie hiervan is: ‘het begrijpen van je volle potentie en in staat zijn deze ook in te zetten voor je werk en in je privé leven.´
 
Tegenover Self Empowerment staat slachtofferschap. Als je in een slachtofferrol stapt, betekent dit dat je het ontstaan van negatieve gevoelens en emoties volledig of voor een groot deel bij een ander of bij de omstandigheden neerlegt. De essentie van deze rol is dat je niet de leiding en verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, maar dat jij je laat leiden door de manier van reageren van anderen. Hoe jij je voelt hangt af van anderen. Wat jij doet hangt af van anderen. In het algemeen leidt dit tot gevoelens van machteloosheid, richtingloosheid of doelloosheid. Het gevoel dat het leven je overkomt. Het gevoel van geleefd worden in plaats van te leven. Het gevoel van moeten in plaats van willen.
 
Hoe komt het dat de ene persoon anders reageert op tegenslag als een andere persoon? Karakter, opvoeding, tradities, cultuur, relaties en eerdere ervaringen spelen hierbij absoluut een rol. Maar uiteindelijk draait het er om dat de een denkt “ik ben machteloos” terwijl de ander in staat is om te denken “hoe wil ik met deze negatieve situatie omgaan”. De een ervaart zelfkracht, de ander niet. Een voorbeeld. Een alcoholist die voor een zware misdaad in de gevangenis zat, had twee zonen. De een was een kopie van zijn vader geworden: ook hij dronk teveel en was op het verkeerde pad geraakt. Maar de andere zoon was geheelonthouder, vader van drie kinderen en manager van een groot bedrijf. Toen ze de twee mannen vroegen waarom hun leven zo was gelopen, riepen ze allebei: “tja wat wil je met zo´n vader!”.
Gebeurtenissen in onze levens kunnen ons het gevoel geven dat we iets van buitenaf nodig hebben om ons binnenin weer goed te voelen. We plaatsen dan de kracht buiten onszelf, terwijl we juist sterker en gelukkiger worden door de kracht van binnenin. Lukt het even niet om daar zelf (weer) bij te komen, dan is het belangrijk dat te erkennen en om daarin verandering te brengen.
 
Self Empowerment is er op gericht om de kracht in jezelf terug te vinden en te benutten.
Je kunt dit individueel doen, eventueel met een coach of psycholoog. Maar het is ook heel werkzaam om samen met anderen te werken aan Self Empowerment. Door met anderen te discussiëren, leer je over jezelf. Je leert wat echt belangrijk is voor jou, je krijgt inzichten door naar andermans verhaal te luisteren en gaat ontdekken waar je eigen valkuilen en krachten liggen, hoe je eigen zelfbeeld je misschien afremt om je kracht te gebruiken. Door in een groep te werken met verschillende opdrachten, word je uitgedaagd en aangemoedigd om ook concreet stappen te gaan zetten om doelen die echt belangrijk voor je zijn te bereiken. In een veilige omgeving kun je oefenen met nieuw gedrag en binnen de groep kun je elkaar inspireren.


 

 

© Copyright MAR Y SALUD 2008 - 2010

website design software
website design software